Au revoir

A luscious mix of words&tricks.

she is

.

Thaddea;Teddy-eh

facebook/ tumblr/ we♥it


she sings


Bye Bye Blackbird - Diana Krall

Thank you

Designer is CRUSHthespeaker .
Designer's blog is here .
Host is blogger .
Wa nam peng you!

Monday, February 8, 2010 12:33 AM

Wa ai wa lao bu!

Wa jing lan, yin wei wa buay hiao gong hokkien wei.

Wa jing lan, tio bor?

Le hui gong hokkien wei bor?

:D

Practicing Hokkien out of no where.